Erityisliikunta Sarika tarjoaa liikunnanohjaus- ja neuvontapalveluita erityisryhmille sekä liikunnanohjauksen koulutus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluita.

Yrittäjänä toimii Sari Kautto.

sari1

Koulutukseltani olen liikunnanohjaaja, LPT ja ammattinimikkeeltäni erityisliikunnanohjaaja.

Työhistoriani liikunnan parissa on hyvin pitkä. Liikunnan tuntiohjaajana olen työskennellyt jo vuodesta 1993 mm. kuntonyrkkeilyn, kuntosaliohjauksen ja vesiliikunnan ohjauksen parissa. Työnantajiani ovat olleet mm. Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, sekä Ilvola – Säätiö.

 

Mitä erityisliikunta on?

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä.

Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heidän kohdallaan erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Yhdistävä yläkäsite ”erityisliikunta” on luonteeltaan ammattitermi, jonka sisällä on itsenäisiä toimintakokonaisuuksia, kuten vammaisurheilu tai -liikunta, soveltava liikunnanopetus tai erityisliikuntakasvatus, liikunnallinen kuntoutus tai terapeuttinen harjoittelu (yhtenä fysioterapian osa-alueena) sekä erityisryhmien kunto-, terveys- tai virkistysliikunta.